Vize podniku

1 rokem ago e-cvns.cz Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vize podniku

Do podnikání jde většina lidí s nějakou vizí o budoucnosti, jenže velikou chybou je, že se nenapíše na papír a časem se začne vytrácet tak, že nakonec sami ztratíme směr a ubíráme se cestou, po které jsme se vydat nechtěli a která nás po malých krůčcích může dovést až do záhuby.
Máte-li vizi, máte jasně vytyčenou cestu a pokud dojde ke zmatkům a nedorozuměním, máte také něco o co se můžete opřít a co vám ukáže cestu skrz temnotu. Samozřejmě, jen pokud je dobře udělaná a opírá se o skutečné podklady a sleduje uskutečnitelné sny.
Vize nám říká, jakou potřebu zákazníka uspokojujeme, co za zákazníka to bude a kde se nachází a také čím se jako firma budeme uvnitř i navenek řídit.
značka myšlenky

Jak má vize vypadat

Sestavuje se na delší časové období a často v kaskádách, takže si z poslání vytáhnete vizi na 5-10 let tu pak konkretizujete na 3 roky a ty jednotlivě rozčleníte po roce jednom, takže své cíle pak vytváříte podle vize stanovené na první rok. Samozřejmě toto detailní rozpracování není nutné, ačkoli začátečníkům s touto metodou může velmi pomoci.
Tento dlouhodobý koncept nám odpovídá na tři důležité otázky, na které bychom vždy měli znát odpověď a které by pro nás měli být naprosto samozřejmé.
Co? – Co budu dělat, jaký obor podnikání jsem si vybral a co z něho.
Pro koho? – Na které zákazníky se zaměřuji. Je důležité odhadnout si věkovou kategorii, místo prodeje, priority zákazníků.
Jak? – Mé principy podnikání a zásady, kterými se budu řídit. Můžete ukazovat kreativitu, moderní technologie, bezpečnost, individuální přístup, šetrné k životnímu prostředí. Cokoli, co jsme schopni splnit a za čím si budeme stát.
Strategické cíle? – Za jak dlouho se chci dostat tam a tam. Tato otázka není tak důležitá, ale může nám velmi pomoci.
vision z kostiček

Co je cílem vize

Mít podpůrný sloup a jasný cíl cesty, díky kterému půjdu cílevědomě vpřed.
Profilovat se na veřejnosti tak, jak chci, aby mě společnost vnímala. Dobré vztahy mezi firmou a okolím jsou naprosto nezbytné pro její přežití na trhu, proto se také vize zveřejňují na internetu.
Při vytváření vize bychom si měli být vědomi toho, že trh je dynamický, a tak i vize by na něj měla dynamicky reagovat, a proto by neměla být vytvořena jako pětiletka, přes kterou nejede vlak, a tak to prostě bude i kdybychom měli nakrásně zbankrotovat.