Finance aneb rozsáhlé ekonomické pojmenování

1 rokem ago e-cvns.cz Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Finance aneb rozsáhlé ekonomické pojmenování

Jedná se o veškeré peněžní prostředky a manipulaci s nimi. V realitě to znamená tvorbu peněz, jejich následné rozdělení a použití peněžních prostředků i kapitálu. Původ je z francouzského slova finance, které znamená ukončení, tj. splacení a vyrovnání dluhu neboli závazku.
siluety podnikatelů
Základní roztřídění

  1. Peněžní fondy – dle subjektu se dělí na soukromé a veřejné.


  1. Dle subjektu, který s financemi operuje se člení na osobní, podnikové či veřejné.

euro měna

Finance coby aktiva

  1. Peníze – jedná se ve společnosti o celkově přijímaný prostředek směny neboli platidla. Peníze poskytují spolupráci v rámci sociálního společenství. Konkrétní peněžní jednotka je nazývána měnou. Pro Českou republiku náleží ze zákona coby platidlo koruna česká – CZK.


  1. Cenné papíry – jsou listinou neboli listinu nahrazující evidence, obsahem je soukromé právo a to je pevně spjato se svým nosičem. Kdo vydává cenný papír, tj. společnosti či subjekt, je nazýván emitentem. Cenný papír prezentuje dokument, s nímž je spjata jistá hodnota, majetek i majetkový prospěch. U cenných papírů se diferencuje podoba, forma a druh.


brazilský real

  1. Akcie – je druh cenného papíru potvrzující, že jeho držitel je akcionářem, tj. vložil jistý kapitál neboli majetkový podíl do určité akciové společnosti. Akcionář má právo se podílet na zisku společnosti a to formou dividenty, stejně tak se může účastnit a hlasovat na valné hromadě. Jsou akcie, se kterými lze i obchodovat na burze cenných papírů, kde se za účelem nabídky a poptávky určuje jejich cena.


  1. Dluhopisy – jsou emitovány státem, územím samosprávného celku, tj. krajem či obcí nebo právnickou osobou. Může však to být i fyzická osoba. Podmínkou však je, aby mohl být veřejně nabízen dluhopis v ČR, musí být schválen prospekt od ČNB. Jinak musí být nabízeno neveřejně.


  1. Směnka – je opět cenným papírem, ale který je vydaný ve formě na řad či na jméno, náleží mezi tzv. abstraktní cenné papíry. Lze se setkat s označením coby dokonalý cenný papír neboli skriputa a to z důvodu, že všechna práva vyplývající ze směnky jsou podchycena v tomto cenném papíru.


  1. Šek – jedná se o bankovní formulář, po jeho řádném vyplnění veškerých údajů se tak stává běžným platebním prostředkem. Šek a jeho použití je upraveno v ČR příslušným zákonem, který vychází ze Ženevské šekové konvence. Šek je jednodušší prostředek než směnka.