Jaký styl učení nejvíce sedne vám?

1 rokem ago e-cvns.cz Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaký styl učení nejvíce sedne vám?

Sluchový typ
Pamatujete si nejlépe věci, které slyšíte? Budete pravděpodobně patřit k tomuto typu studenta. Nejvhodnějším stylem učení pro tento typ lidí je o věcech diskutovat, informace si opakovat nahlas, nahrávat si záznamy na diktafon a následně si je přehrávat. Mezi tento typ patří především žáci, kteří v hodinách dávají pozor, jelikož posloucháním výkladu učitele, jim mnohdy k naučení nové látky stačí. Největší talent budou mít tito žáci na učení cizích jazyků a ve většině případů mají tito lidé dobrý hudební sluch.
výuka v lese
Zrakový typ
Nejefektivnějším stylem učení pro tento typ studentů je čtení knih a zápisků. Pokud se mají učit ze slovního výkladu, nejčastěji si z něj musejí udělat výpisky, aby si později mohli text zopakovat, ale pomocí zraku. Při zkoušení si poté text vybavují přesně tak, jak je na dané stránce napsán (druh zvýraznění, kde je co napsané, jakým druhem písma apod.) Jednou z vhodných metod učení pro tyto studenty jsou myšlenkové mapy. Tito lidé bývají dobří kreslíři a malíři, dále mívají dobrou prostorovou orientaci a dobře se orientují v mapách a plánech.

Hmatový a pohybový typ
Pro tento typ žáků je nejdůležitější hmat a pohyb. Nejlépe se učí při chůzi, a pokud k tomu nemají zrovna příležitost, je pro ně vhodné si dát od učení pauzu, kterou využijí například k protažení nebo k různým pohybovým cvičením. Hmatový a pohybový typ studenta je ve většině případů zručný v manuálních činnostech.
stoh knih vintage books
Slovně pojmový typ
Tito lidé chápou logickou strukturu učiva, umějí odlišovat co z učiva je a co není podstatné a danou látku si pamatují v logických v souvislostech. Ve většině případů využívají myšlení abstraktní. Těchto lidí je ale na světě nejméně.

Ve většině případů není pro člověk charakteristické být vysloveně jen jedním z těchto studijních typů, u většiny lidí je to namíchané a člověku vyhovuje například učení za pomoci zraku i sluchu, ale u většiny lidí je jeden z typů učení převažující.