Znalost dějin literatury: přežitek nebo výhoda?

3 roky ago e-cvns.cz Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Znalost dějin literatury: přežitek nebo výhoda?


Je důležité znát historii literatury, můžeme na ni navázat, či se z ní dokonce poučit. Co takové osvícenství? Není to směr vázaný jen na literaturu, z něj se dozvíme také jak to bylo s celkovou mentalitou lidí v první polovině 18. století. Představme si tedy pár základních tezí romantismu a jeho představitele.
jablko na knihách 
Osvícenství částečně navazuje na klasicismus (rozum a střízlivost), ale více se v něm projevuje individualita, originalita a kritika (politika a církev), je také bez přísných pravidel a méně formální.
Francie
·         projevení hlavně v kultuře, ostrá kritika církve (bajky a pamflety = kritická alegorie) – ničení systému, žánrová pestrost
Anglie
·         lepší ekonomická situace (koloniální velmoc), bohatství běžných lidí a měšťanstva, povolení podnikání > nová témata, nový pohled na svět – demokracie
 
·         prvky pikareskního románu (motiv cesty, putování, dobrodružství), získávání zkušeností, názory na svět, reflexe společnosti
·         přímočarý jazyk, nejde o estetičnost, jasné vyjadřování
·         revoluce, pokrok, optimismus, ateismus, rovnoprávnost
Daniel Defoe– zrod anglické žurnalistiky – touha informovat společnost (Londýnský požár, mor)
J. Swift – irský satirický autor, kritika politiky v Anglii (inspirace postav dobovými politiky)
                   Gulliverovy cesty – fiktivní cestopis, kombinace vyprávění a detailních popisů
                                                     deník lodního lékaře > ich forma; paralela vztahu Anglie a Irska
                                                     4 části (země liliputů x země obrů – protiklady; létající ostrov Laputa; 
                                                     Yahoo – utopická společnost, ušlechtilí koně a zdivočelí lidé)
knihy a květiny¨
Voltaire
– nejvýraznější osobnost 18. stol., v čele Velké Francouzské revoluce
                    kritika šlechty, absolutismu a církve – první ateistický autor (stíhán, vězněn)
                    pamflety (předchůdce novin) – filosofie, kritika
                    Panna Orleánská – drama o Janě z Arku, individualita, autorita, upálení (kritika systému)
                    Candide aneb optimismus – filosofický román, vyjádření autorových názorů
                                                                      jednoduchý, řečnický, střízlivý jazyk bez metafor
                                                                      původně zamýšleno jako dobrodružné vyprávění
                                                                      dějový popis, přímá řeč – střet názorů, vysvětlení okolností
                                                                      kritika Jezuitů – násilí a krutosti
                                                                      Candide sloužil na zámku, zamiloval se do dcery jeho pána, 
                                                                      odchází do světa za zkušenostmi, optimismus a prozřetelnost
                                                                      putuje s učitelem Pantaglosem – utvrzování v optimismu
                                                                      nakonec „vystřízliví“ (války, kolonizace…)
                    „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo říkat to.“
D. DiderotJeptiška – mystifikace (= vytvoření falešné představy) – psaní falešných dopisů šlechtici
                                           psychologický antiklerikální román (proti církvi), ich forma – osobní pocity
                                           bez svobody – nezkušená žena, mladá, výplod nevěry, z donucení jeptiška
                                           šikanována, sváděna od matky představené; poklidná smrt 
                        Jakub Fatalista – dějově nesouvislé vyprávění
                                                       příběh Jakuba a jeho pána, rovnocenný vztah – dialogy (komentování)
                                                       střety pohledů na různé věci
                                                       hra Milana Kundery – Jakub a pán
                        Francouzská encyklopedie – shrnutí dobového vědění encyklopedistů (= svobodní vědci)