Znalost dějin literatury: přežitek nebo výhoda?

1 rokem ago e-cvns.cz Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Znalost dějin literatury: přežitek nebo výhoda?

Je důležité znát historii literatury, můžeme na ni navázat, či se z ní dokonce poučit. Co takové osvícenství? Není to směr vázaný jen na literaturu, z něj se dozvíme také jak to bylo s celkovou mentalitou lidí v první polovině 18. století. Představme si tedy pár základních tezí romantismu a jeho představitele.
jablko na knihách
Osvícenství částečně navazuje na klasicismus (rozum a střízlivost), ale více se v něm projevuje individualita, originalita a kritika (politika a církev), je také bez přísných pravidel a méně formální.
Francie
· projevení hlavně v kultuře, ostrá kritika církve (bajky a pamflety = kritická alegorie) – ničení systému, žánrová pestrost
Anglie
· lepší ekonomická situace (koloniální velmoc), bohatství běžných lidí a měšťanstva, povolení podnikání > nová témata, nový pohled na svět – demokracie

· prvky pikareskního románu (motiv cesty, putování, dobrodružství), získávání zkušeností, názory na svět, reflexe společnosti
· přímočarý jazyk, nejde o estetičnost, jasné vyjadřování
· revoluce, pokrok, optimismus, ateismus, rovnoprávnost
Daniel Defoe– zrod anglické žurnalistiky – touha informovat společnost (Londýnský požár, mor)
J. Swift – irský satirický autor, kritika politiky v Anglii (inspirace postav dobovými politiky)
Gulliverovy cesty – fiktivní cestopis, kombinace vyprávění a detailních popisů
deník lodního lékaře > ich forma; paralela vztahu Anglie a Irska
4 části (země liliputů x země obrů – protiklady; létající ostrov Laputa;
Yahoo – utopická společnost, ušlechtilí koně a zdivočelí lidé)
knihy a květiny¨
Voltaire
– nejvýraznější osobnost 18. stol., v čele Velké Francouzské revoluce
kritika šlechty, absolutismu a církve – první ateistický autor (stíhán, vězněn)
pamflety (předchůdce novin) – filosofie, kritika
Panna Orleánská – drama o Janě z Arku, individualita, autorita, upálení (kritika systému)
Candide aneb optimismus – filosofický román, vyjádření autorových názorů
jednoduchý, řečnický, střízlivý jazyk bez metafor
původně zamýšleno jako dobrodružné vyprávění
dějový popis, přímá řeč – střet názorů, vysvětlení okolností
kritika Jezuitů – násilí a krutosti
Candide sloužil na zámku, zamiloval se do dcery jeho pána,
odchází do světa za zkušenostmi, optimismus a prozřetelnost
putuje s učitelem Pantaglosem – utvrzování v optimismu
nakonec „vystřízliví“ (války, kolonizace…)
„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo říkat to.“
D. DiderotJeptiška – mystifikace (= vytvoření falešné představy) – psaní falešných dopisů šlechtici
psychologický antiklerikální román (proti církvi), ich forma – osobní pocity
bez svobody – nezkušená žena, mladá, výplod nevěry, z donucení jeptiška
šikanována, sváděna od matky představené; poklidná smrt
Jakub Fatalista – dějově nesouvislé vyprávění
příběh Jakuba a jeho pána, rovnocenný vztah – dialogy (komentování)
střety pohledů na různé věci
hra Milana Kundery – Jakub a pán
Francouzská encyklopedie – shrnutí dobového vědění encyklopedistů (= svobodní vědci)